Sandbox (software development)

Innen: MI Terminológia
Jump to navigation Jump to search
Angol változatok:
Angol rövidítések:
Angol meghatározás: https://en.wikipedia.org/wiki/Sandbox_(software_development)
Hiperonimák:
Hiponimák:
Kapcsolódó kifejezések:
Magyarul: homokozó
Magyar változatok:
Magyar rövidítések:
Magyar meghatározás:
Példák használatra: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:22ee84bb-fa04-11e8-a96d-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_2&format=PDF
Fordítási megjegyzések: Az IATE-ben szereplő fordítás